Podle peří poznáš ptáka,
podle žáby bruntáláka !
(c) Tomáš Koňařík, Požárníků 9, 792 01 Bruntál, www.zubatezaby.cz, rekont@seznam.cz
Br. Pavel Koudyš Koudelka
Našim patronem se stal Koudyš zcela z nenadání, když jistý si svým
původem zvedal nejistě telefon a posléze hrdě oznámil, že má s
Bruntálci stejný původ a rozhodl rázně býti vyvoleným...
Jeho cesta začala v Bruntále 27.4. kolem roku 1965 plus mínus
12let (tato informace nešla jednoznačně zjistit, protože krátce po
jeho narození byla kronika města ztracena při oslavách na
nalezištích bahna. Po objevení kroniky jsme pátrali po přesném
letopočtu, ale restaurátorská práce nepřinesla jednoznačného
výsledku a tak je nám zatím datum utajen. Protože Koudyše
zastihnout je tak trochu nadlidský výkon, tak musíme v kronikách
pátrat sami.
Nicméně se nám zatím podařilo zjistit, že Br. Koudelka již pár let
po narození musel pomáhat s obživou a tak byl zapojen do rodinné
tradice těžby bahna. Samozřejmně zpočátku vykonával lehčí
činnosti jako je sběr stvolů nebo skládání kůží.
Po čase došlo i na těžbu bahna, ale v té době se již začal zajímat o
libozvučné zvuky, které vydávaly nástroje jako jsou krumpáč,
vědro a nebo jemné ševelení při vysypávání bahna z nůší.
Jelikož bylo všude dosti stvolů pokusil se je využít a začal při
odpočinku mezi prací těmito stvoli bušit na prázdné vědra. Všiml
si, že podle naplnění věder se ozývají různé tóny. Tak se dlouhé
noci Bruntálem nesly libé tóny představující melodii.
Této obliby si všiml i jeho otec a nechal svého syna zapsati v roce
1980 do bruntálského souboru. Jelikož mu ale nebylo dovoleno vzíti
vědra, neboť by chyběly, musel se spokojit jako činelista. S
využitím poklic na varnách s kůžemi doplňoval soubor, jak sám
říká, pár pěkných let.
Jeho talentu si posléze všimla řada hudebních uskupení, ale Koudyš
nakonec zvolil skupinu z přátelského města Valašské Meziříčí s libě
znějícím názvem Mňága a Žďorp. Muzika byla příjemná, kolegové
muzikanti také a tak po zkušebním období dvou dnů ho přijali za
svého. Při rozhovoru s vrchním kapely Petrem Fialou nám sdělil, že
hlavním kritériem byl rytmus, takt a hlavně odolnost, což pro
pravého Bruntálce, kterým Koudyš bezesporu je, není žádný
problém.
Pokud se nám podaří Br. Koudyše někde sehnat, pokusíme se ho
vyzpovídat a přinést další informace o jeho zlaté cestě.
Zajímavostí je jistě i to, že při
hře na bicí stále používá
bruntálské stvoly a nedá na ně
dopustit.
Ovšem jeho zásoby se krátí
a tak či onak bude muset v brzké
době navštívit své rodné město.
Zkuste Koudyše odchytit na
koncertě v tričku a pošlete nám
fotku!
Kde zrovna Mňága hraje zjistíte
na jejich webu www.mnaga.cz
Podařilo se nám nalézt
první Koudyšovy skopky.
Poté co uznal, že na vědrech už
má natrénováno, tak si zhotovil
bicísoupravu vlastní.
(Vídeňské muzeum hudby)
Mňága se nebála přijet do Bruntálu. Odvážila se dokonce na bruntálské Dny města, kde předvedla svou skvělou show, kterou sledovaly stovky
nadšených příznivců této valašskomeziříčské kapely. Hlavním důvodem, proč vše proběhlo tak, jak má, a proč překonali strach z obávaného
Bruntálu byl ten, protože jedním z členů kapely je bruntálský rodák a pravý bruntálec Pavel Koudyš Koudelka.
Z důvodu obavy o své zdraví si členové kapely vyžádali talisman, který by je
ochránil před útoky známých bruntálských dravých zubatých žab.
Talismanem bylo nakonec zvoleno triko, které měli mít při koncertě na
sobě. Bohužel většina triček byla sežrána žábami již před koncertem, a tak
zbyla pouze dvě trika, ve kterých byl nakonec odehrán. Na další koncert si
je budou muset půjčovat navzájem. Definitivně byla kletba zrušena
označením Koudyšových bicích nástrojů symbolem zubaté žáby. A tím byli
definitivně signováni jako přátelé Bruntálu, tudíž pro žáby nevhodní k jídlu.
Po ukončení koncertu kapela vzala nohy na ramena a urychleně opustila
Bruntál i přes ujištění, že jim nic nehrozí. Tuto informaci však vzal vážně
pouze Koudyš a neváhal beze strachu slézt z pódia a pozdravit se se svými
přáteli z dávných časů.


Po této zkušenosti věříme, že kapela Mňága a Žďorp nebyla v Bruntále naposledy a že ji
na našich podiích ještě uvidíme. Po telefonickém rozhovoru s vedoucím kapely nebyla
tato možnost vyvrácena avšak ani potvrzena.
KAPELA MŇÁGA A ŽĎORP SE ODVÁŽILA NA DNY MĚSTA
/
o
o